Grupni kondicijski trening

Ovakav način rada na kvalitetnoj razini moguće je provoditi samo u grupi do troje polaznika i to u izrazito homogeniziranoj grupi. 

Ako želimo govorit o razvojnim programima. Da kako, moguća su i odstupanja, kao što je rad u klubovima koja se u dogovoru sa klubom mogu provodit također na visokoj razini. 

Rad u homogeniziranoj grupi ponekad donosi više efekta nego onaj na individualnoj razini iz razloga međusobne konkurencije, bodrenja i natjecanja.