Usmjereni specijalizirani kondicijski trenig

Kondicijski trening kratkoročnog karaktera koji je moguće provodit u manjim grupama i/ili individualnom načinu rada. Namijenjen je svim sportašima koji imaju potrebu za dodatnim treningom kondicijskog karaktera. 

a) Preventivni kondicijski trening 

Iako ga je potrebno provoditi tijekom cijele godine u skladu sa progresijom treninga, najzastupljeniji je u pripremnom periodu kao baza za kasnije specifične vježbe sve većeg opterećenja. Provodi se u skladu s potrebama sportaša za ovakvim tipom treninga ali je trening usmjeren i na regije tijela koje su najpodložnije ozljedama u konkretnom sportu.

b) Rehabilitacijski kondicijski program 

Nažalost, jedan od najzastupljenijih programa a podrazumijeva kineziterapeutske programe za što brži i kvalitetniji povratak u sport. 

c) Korektivni kondicijski program 

Disbalansi koji su vrlo čest slučaj kod sportaša iz razloga ne kvalitetnog trenažnog procesa tijekom dužeg niza godina bavljenja sporta koje u konačnici stvaraju tegobe za nastavkom na istoj razini, mogu se kvalitetnim korektivnim programom ispraviti ukoliko se na vrijeme detektiraju. Vrlo čest slučaj u sportu a podrazumijeva uključivanje dodatnih trenažnih sadržaja uz najčešće normalni nastavak treninga a koje sportaš nakon nekog vremena može i sam provoditi. 

d) Kondicijska priprema djece i mladih 

Uključivanje potencijalnih budućih sportaša u kvalitetan kondicijski program može biti jedna od ključnih elemenata u razvoju mladog sportaša. Podrazumijeva učenje osnovnih atletskih kretnji te preventivnih sadržaja ali i razvoja s obzirom na senzibilne faze pojedinih motoričkih sposobnosti tj. razvoja uz za to najpovoljnije vrijeme za mladog sportaša s obzirom na njegov rast i razvoj.